การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที […]

อาจารย์. มทร.ธัญบุรีเจ๋ง คว้ารางวัล Good Practice ด้านการเรียนการสอนกับการบริการทางวิชาการ

“การให้บริการทางวิชาการถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของสถาบ […]

“เม็ดขนุน” ทีมชนะเลิศ “ปูนหมัก ปูนตำ ปูมปั้นสร้างสรรค์ศิลปะไทย”

ผ่านพ้นไปกับ “โครงการปูนหมัก ปูนตำ ปูมปั้นสร้างสรรค์ศิล […]