คอลัมน์ U Innovation: เครื่องหั่นแว่นสับปะรด ฝีมือเด็กวิศวฯมทร.ธัญบุรี

การแปรรูปพืชผลทางการเกษตรนับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผ […]