วิศวกรรมเครื่องกล ราชมงคลธัญบุรี คว้าแชมป์สมัยที่ 2 ยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Eco Challenge 2014-15

เมื่อพลังงานเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมที่นำมาใช้ในด้านคมนา […]