คอลัมน์ การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ‘เครื่องหั่นแว่นสับปะรด’ ไอเดีย ’วิศวะ มทร.ธัญบุรี’

การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผล […]