มทร.ร่วมกับบริษัทเอกชน พัฒนาเครื่องขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อพื้นที่แห้งแล้งภาคอีสาน

ปัจจุบัน แม้ว่าประเทศไทยจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมแทบจะทุกพ […]