ไฟล์พื้นหลังสำหรับใช้ในการประชุม หรือเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Microsoft Team ชุดที่ 2

หากท่านต้องการใช้ไฟล์ภาพใดเป็นพื้นหลังสามารถบันทึกไฟล์ด […]