คอลัมน์ ช่องทางทำกิน: ‘ข้าวตังไรซ์เบอรี่’ ชูสุขภาพ..สร้างจุดขาย

“ข้าวตัง” เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ เป็นหนึ […]