นศ.สถาปัตย มทร.ธัญบุรี ออกแบบนวัตกรรมเกษตรแนวตั้ง สำหรับคนกรุงเทพฯ

“เพื่อรองรับความต้องการด้านอาหารในอนาคตเนื่องจากสาเหตุป […]