คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ผ้าปักของชาวม้ง..สู่งานออกแบบชุดสาวมุสลิม

ใครจะคาดคิดว่า ผ้าปักลายละเอียดของชาวเขาบนดอย จะไปประดั […]