แชมป์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวไทย “ครีมอเนกประสงค์จากน้ำมันรำข้าวอินทรีย์”

กระตุ้นทุกภาคส่วน…เตรียมความพร้อมปรับตัวรับการเปิดเสรีป […]