โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ

       “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยา […]