ผลักดันมาตรฐานอาชีพ e-Commerce ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ “ประเทศไทย 4.0”

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือสมาคมวิชาช […]