ฝีมือ นศ.สร้างเครื่องปั้มระบบไฮดรอลิก พร้อมแม่พิมพ์แบบผสมสำหรับปั้มขึ้นรูปฆ้องเล็ก

“ฆ้อง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวไทยมาตั […]