มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปร […]