คอลัมน์ ฅนคมปาก ตามกระแส…การตลาด: 27เพชรน้ำงาม’มทร.’เปิดโลกทัศน์กรุงโซล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจียระไนเพชร […]