คอลัมน์ U Innovation: เครื่องหั่นแว่นสับปะรด ฝีมือเด็กวิศวฯมทร.ธัญบุรี

การแปรรูปพืชผลทางการเกษตรนับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผ […]

คอลัมน์ การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ‘เครื่องหั่นแว่นสับปะรด’ ไอเดีย ’วิศวะ มทร.ธัญบุรี’

การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผล […]

เครื่องหั่นแว่นสับปะรดฝีมือนักศึกษา วิศวกรรมการเกษตร มทร.ธัญบุรี

การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผล […]