คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำผลงานเจ๋ง มทร.ธัญบุรี

โครงการอบรมหุ่นยนต์ดำน้ำให้กับนักเรียนและนักศึกษานั้นเป […]