ปิดปรับปรุงขยายระบบ Dlearn เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ

ประกาศจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินก […]

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน […]

ขยายการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเ […]