มทร.ธัญบุรีจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]