เครื่องหั่นแว่นสับปะรดฝีมือนักศึกษา วิศวกรรมการเกษตร มทร.ธัญบุรี

การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผล […]