คิดค้นรถคนพิการป่ายปีนขึ้นลงบันได ไทยเจ๋งประดิษฐ์รถเข็นปีนบันได

นักวิจัยไทยสร้างชื่อ คิดค้นรถเข็นคนพิการสามารถขึ้นลงบัน […]