พิธีหล่อพระพุทธรูปประจำ ‘มทร.ธัญบุรี’ หน้าตัก ๔๕ นิ้ว ศิลปะอินเดียแบบคุปตะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ตั้งอยู่ที่ถ […]