พิธีหล่อพระพุทธรูปประจำ ‘มทร.ธัญบุรี’ หน้าตัก ๔๕ นิ้ว ศิลปะอินเดียแบบคุปตะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ตั้งอยู่ที่ถ […]

ร่วมสร้างกุศลเททองหล่อพระมงคลศักดิ์สิทธิ์เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พระ ณ สยาม ฉบับนี้เรายังคงพักยกว่างเว้นจากบทสัมภาษณ์บุค […]