มทร.หันมาใช้ชีวภาพผลิตกระดาษกาบกล้วยเพิ่มคุณภาพช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยา […]