ขอเชิญประกวดแผนการตลาดชิงเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมวุฒิบัติจากกรมสรรพากร

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่มีไอเดียวสร้ […]

โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

โครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ชิงเงินรางวัล […]