จิตรกรรมฝาผนัง พลังจิตอาสา นักศึกษาศิลปกรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

จิตรกรรมฝาผนัง พลังจิตอาสา นักศึกษาศิลปกรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

สืบสานความเป็นไทย ทำนุบำรุงศาสนา สร้างพลังจิตอาสา คณะอา […]