มทร.ธัญบุรีปรับแนวกิจกรรมนศ. เน้นทักษะชีวิตสู่มาตรฐานบัณฑิตพึงประสงค์

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]