การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารและเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

การรับเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบสุดท้าย) ประจำปีการ […]