“ชีวิตยิ่งกว่านิยาย” ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวฯ อุตสาหการ มทร.ธัญบุรี

ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทค […]