เปิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จ.ปราจีนบุรี

นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป […]