คอลัมน์ นิวเจนพลัส: เด็กวิศวะ 13 มหาวิทยาลัยชั้นนำจับมือท่อตราช้างจัดกิจกรรม CSR

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่มีความรับผิดชอบต่อลูกค […]