กระดาษกากใยสับปะรดเชิงหัตถกรรม มทร.ธัญบุรี รีไซเคิลกลายเป็นไอเดีย

สับปะรดเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนมีแหล่ง […]