คอลัมน์ U Innovation: นักวิจัย มทร.ธัญบุรี เคลือบกระดาษเยื่อกล้วยด้วยฟิล์มฯ

การเล็งเห็นถึงพืชท้องถิ่นที่มีมากและหาได้ง่ายในประเทศ อ […]