หนังสือเวียน


NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเวียน
55-11-14 สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน บมจ. เรื่อง เรียนเชิญร่วมเผยแพร่หนังสือเป็นวิทยาทาน 4.5 MiB917
55-09-20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการสรรหา4.5 MiB445
56-01-09 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร ประจำปี 2556 4.7 MiB387
55-12-25 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.8 MiB349
55-08-16 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษา ลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีไทย เพื่อสร้างกระแสสังคมและวัฒนธรรมในการสร้างสุขภาพ ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรควิถีชีวิตด้วยการ “ลดอ้วน สร้างบุญ”4.9 MiB742
55-08-23 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลชีวิต ประจำปี 25555.1 MiB515
55-10-08 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา 5.2 MiB371
55-12-25 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6.4 MiB343
55-08-17 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ 6.5 MiB461
55-07-13 ขอเรียนเชิญส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “แผนงานความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า MRT”7.6 MiB666