หนังสือเวียน


NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเวียน
55-07-11 ขอเชิญร่วมสนทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 63.8 MiB601
55-07-11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน สปอตโทรทัศน์ “วันแม่” เข้าประกวด2.3 MiB691
55-07-11 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน1.9 MiB563
55-07-11 ขอเชิญร่วมงานการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร Crimson Viper 20122.8 MiB740
55-07-11 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม2.1 MiB568
55-07-11 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อความยั่งยืน ระยะที่ 2 การประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อคัดเลือกแบบอย่างที่ดี3.4 MiB585
55-07-11 เชิญชวนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 1.0 MiB456
55-07-13 การประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี537.0 KiB467
55-07-13 ขยายเวลาการรับผลงานประกวดสารคดีสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที ในระดับอุดมศึกษา588.1 KiB435
55-07-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2.9 MiB686
55-07-13 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 20124.2 MiB536
55-07-13 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 25544.3 MiB537
55-07-13 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "4 ปี ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะกับการคาดหวังของสังคม"3.5 MiB479
55-07-13 ขอเรียนเชิญส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “แผนงานความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า MRT”7.6 MiB530
55-07-13 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555638.2 KiB498
55-07-13 เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ "การลดต้นทุนโลจิสติกส์ กับการก้าวสู่ AEC"2.3 MiB679
55-07-15 ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ3.8 MiB532
55-07-15 แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว108.7 KiB1068
55-07-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมประชันกลอนสด1.9 MiB521
55-07-18 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ส่วนภูมิภาค360.0 KiB599
55-07-18 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิงNational e-Learning Conference Integrating ASEAN Online Learning: Policy and Process บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชี่ยน : นโยบายและกระบวนการ ประจำปี756.9 KiB535
55-07-18 รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย3.8 MiB574
55-07-18 โครงการประชันกลอนสด “การเมืองและการเลือกตั้ง” และประกวดกลอนกระดาษ1.0 MiB595
55-07-19 ขอการสนับสนุนเสื้อยืดการกุศล 543.0 KiB473
55-07-19 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน772.3 KiB471
55-07-19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เทศกาล @ คลังวิลล่า”1.1 MiB494
55-07-19 ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญ “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเด็กนักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส”341.5 KiB440
55-07-19 ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555831.0 KiB495
55-07-19 ขอเชิญส่งทีมเชียร์ลีดเดอร์เข้าร่วมการแข่งขันซีคอนสแควร์เชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์220.3 KiB431
55-07-23 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 25551.1 MiB529