หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพการโรงแรม ตำแหน่ง “พนักงานดูแลห้องพัก”

หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพการโรงแรมตำแหน่ง “พน […]

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโคร […]