เปิดประมูลผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยสำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดรับข้อเสนอผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ต้องมีคุรสมบัติที่กำหนด สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นข้อเสนอได้ที่สำนักจัดการทรัพสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 0 2549 3053 และ 0 2549 3060 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Posted in ไม่มีหมวดหมู่