ประกาศเร่งด่วน ปิดปรับปรุงระบบ Outlook

ประกาศเร่งด่วน

เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังทำการปรับปรุงระบบ Outlook มีผลทำให้ e-mail ทุกฉบับที่อยู่ใน ระบบ ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน email ของมหาวิทยาลัยฯ คือ
1. Rmutt mail (อาจารย์และบุคลากร) @rmutt.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จะเร่งดำเนินการให้กลับมาใช้งานให้เร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก