เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 (หลักสูตรระยะสั้น)

ด้วย คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2564 – 2565 และกำหนดจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นจัดอบรมแก่ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 หลักสูตร ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 นั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สอบรม และกำหนดการที่จัด ดังนี้

1. เทคนิคการใช้ลูกประคบหน้าเพื่อความงาม
อบรมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Online
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,500 บาท

2. เทคนิคการนวดนักกีฬาขั้นพื้นฐาน Basic Sport Massage Technique
อบรมในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ Online
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 3,000 บาท
ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการประเมินด้วยตนเองที่คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

3. เทคนิคการนวดนักกีฬาขั้นสูง Advanced Sport Massage Technique
อบรมในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ Online
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 3,500 บาท
ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการประเมินด้วยตนเองที่คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นและแป้งอัดแข็ง
อบรมในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ Online / Onsite
หลักสูตร Non degree
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 2,000 บาท
– Online เรียนบรรยาย 18 ธันวาคม 2564
– Onsite เรียนปฏิบัติ 19 ธันวาคม 2564 ณ คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าผู้สมัครจะเต็มจำนวน โดยผู้ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการ
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยสแกน Qr code หรือกดยังลิงก์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564
คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี >>คลิ๊ก<<

2. ชำระเงินผ่าน ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการ บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-7-00904-8
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ทาง Line ID : 095 629 3469

หมายเหตุ :
สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรในหลักสูตรที่มีการสอนรูปแบบ Onsite ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม หรือมีผลการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 095 629 3469 หรือ 0 2592 1999 ต่อ 1109 (ในวันเเละเวลาราชการเท่านั้น)
คณะการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี