ขอความร่วมมือ บัณฑิต มทร.ธัญบุรี รุ่นปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำ

ขอความร่วมมือ บัณฑิต มทร.ธัญบุรี รุ่นปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิตฯ สามารถเข้าระบบตอบแบบสอบถามฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระบบ RMUTT ภาวะการมีงานทำ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-549-3025

หากพบปัญหาการกรอกข้อมูลติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 02-549-4442 E-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th