มทร.ธัญบุรี รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้ /ประสบการณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้ /ประสบการณ์

ธนาคารหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่2/2564 Credit Bank

***ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา***

รับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย
ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อรับปริญญาตรีได้

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 27 ต.ค. 64
สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-549-3690