ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์การแข่งขัน Junior Chef Challenge Season 4: To be an Innovative Chef at Home

ชมรมการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ (Hospitality and Service Innovations Club)
ร่วมกับ รายวิชาศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
ภูมิใจเสนอ

Junior Chef Challenge Season 4: To be an Innovative Chef at Home
การแข่งขันทำอาหารรูปแบบวิถีใหม่สไตล์ “New Normal”

การประชันฝีมือการทำอาหารของเชฟรุ่นใหม่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook Professional Hotel& Hospitality Club ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ร่วมชม ร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับ Chef New Normal Style ตามวันเวลาดังกล่าวตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ

1. เชฟธีรภัทร ตียาสุนทธานนท์ (เชฟอาร์) :Team Captain-Professional Chef Thailand
2. อาจารย์สราวุธ เนียรวิทูรย์ (อ.แมน): อาจารย์จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต
3. อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย(อ.อ๊อฟ) : อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ชิงเงินรางวัลมากกว่า 6,000 บาท และร่วมชมการประกวดชิ้นงานนวัตกรรมด้านการจัดการครัวและการประกอบอาหารของนักศึกษาจากการบูณาการกับรายวิชาศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก สนับสนุนโดย สาขาการจัดการโรงแรมและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี