ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ(12 คน) จากโครงการ Gen Z to be CEO

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ(12 คน) จากโครงการ Gen Z to be CEO