หลักสูตรปริญญาโทของวิทยาศาสตร์ในคณะอนุกรรมการและการแพทย์สากล (โครงการนานาชาติ)