หลักสูตรปริญญาโทของวิทยาศาสตร์ในคณะอนุกรรมการและการแพทย์สากล (โครงการนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาโทของวิทยาศาสตร์ในคณะอนุกรรมการและการแพทย์สากล (โครงการนานาชาติ)
โครงการในภาคเรียนนี้มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยทางวิชาการคุณภาพสูงเพื่อมีส่วนร่วมความรู้ในสาขาวิชาเสริมและการแพทย์ทางเลือกผ่านทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับการสร้างรายได้และการวิจัยในทั้งการเสริมทั่วไปและการแพทย์ทางเลือกหรือวิทยาศาสตร์สมุนไพร นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดที่สําคัญของพวกเขาผ่านบทวิจารณ์วรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิทยานิพนธ์ เนื่องจากเป็นโครงการอย่างต่อเนื่องวิทยานิพนธ์จะมุ่งสู่ปัญหาพิเศษของความสนใจของนักเรียน

ประกาศการสมัคร
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7433
ตอนนี้-10 ตุลาคม 2021
โทร: + 6625921999 ต่อ 1405
อีเมล: grad_im@rmutt.ac.th