รับพระราชทานเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโควิด-19