พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษา รัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม และโครงการ Digital Transformation