โครงการจัดประเมินมาตรฐานอาชีพ แบบเทียบโอนประสบการณ์คุณวุฒิวิชาชีพ (ขยายเวลาการรับสมัคร)

โครงการจัดประเมินมาตรฐานอาชีพ แบบเทียบโอนประสบการณ์คุณวุฒิวิชาชีพ

(ขยายเวลาการรับสมัคร)

ลงทะเบียนเทียบโอนประสบการณ์ Resk (ความรู้+หลักฐาน= TPQI Certificate) – ฟรี!!! ระหว่างวันที่ 19 ส.ค.- 6 ก.ย. 2564

กลุ่มเป้าหมายของผู้เทียบโอน คือ บุคลากรทางการศึกษา, นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท, บุคคลทั่วไป ที่มีประสบการณ์กับอาชีพที่ขอเทียบโอนมากกว่า 2 ปีขึ้นไปคะ

ลงทะเบียนได้ที่  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf17pKVg80O…/closedform

รายละเอียดการยื่น https://www.arit.co.th/resk/job