ผลการจัดอันดับการอ้างอิงผลงานด้านวิชาการ โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2021 (July)

ผลการจัดอันดับการอ้างอิงผลงานด้านวิชาการ โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2021 (July)

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2021 (July)

ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดอับดับทั้งสิ้น  ประกอบด้วย Top Universities by Google Scholar Citations 2021

การจัดอันดับโดย Top Universities by Google Scholar Citations (http://www.webometrics.info/en/transparent)

  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 14 ของประเทศ (จากเดิมอันดับที่ 12 ของประเทศ และมีเพียง 39  มหาวิทยาลัยไทย ที่ได้รับการจัดอันดับ)
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 4 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (ไม่รวม AIT)