โครงการอบรมเตรียมความสู่โลกอาชีพของนักศึกษา

นัดพบสถานประกอบการ (JOB FAIR 64)” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(สำหรับสถานประกอบการ/ผู้สมัครงานประชาชนทั่วไป/บันฑิตจบใหม่ และศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี//นศ.มทร.ธัญบุรี)
ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 รอบเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom